Archiv rubriky: Vědomí sebe

Vědomí sebe – cesta do vyšších sfér svého bytí

8 Aura damy co dela automaticke pismo
Aura Kateřiny Mareškové

Milí Hvězdoplavci

Velmi srdečně Vás všechny zdravím a s potěšením oznamuji, že mám tu čest Vám doporučit nevšední projekt, který dle mého soudu skvěle navazuje a velmi prohlubuje Hvězdnou cestu.

Projekt se jmenuje Vědomí sebe a jeho absolvování Vás může zase o kousek posunout na Vaší další cestě ke štěstí, pohodě a harmonii.

Autorem tohoto projektu je má spolupracovnice Kateřina Marešková, kterou jsem měl tu čest osobně poznat a která mi v rámci spolupráce zprostředkovala osobní poselství z doby Lemurie, ale také poskytla poselství další. Ta mi vždy přesně odpověděla na dané otázky.

Kateřina jak jsem sám na vlastní kůži zjistil, je člověk, který má mimořádné schopnosti, kdy formou automatického písma, dokáže člověku zprostředkovat odpověď na mnohé otázky jež jej trápí.

Popravdě řečeno, jsem člověk praktický, pragmatický, racionální, který si rád všechno ověřuje, zda se nejedná jen o bujnou fantazii, či nějaký kalkul, podvod atp..

Takovým duchovním detektorem lži, je barva aury. Podrobil jsem tedy paní Kateřinu měření a k mé spokojenosti její aura vykazovala velmi vysoké vibrace, které jasně ukazují na její schopnost napojení na věci mezi nebem a zemí – viz obrázek její aury v příloze (nejvyšší vibrace, které přístroj změří se projevují barvou indigovou a fialovou – rozumem se to ovlivnit nedá).

Ukázku její práce z výše uváděného projektu máte možnost poslechnout si zde:

https://youtu.be/leLJxP0bpF0

Další podrobnosti o projektu Vědomí sebe

Milí přátelé a poutníci v cestě k cíli pojmutí všeho.

Pozvání na cyklus  VĚDOMÍ SEBE – CESTA K SOBĚ, DUŠI A BOHU formou nahrávek.

Cyklus se skládá z 9. částí.

Cílem je přiblížit se a otevřít své vědomí a v praktických úkolech dané začít žít, aplikovat do života a manifestovat ve hmotě.

Každá lekce je určena na 14 dní – ke zpracování a praktikování.

Jednotlivé lekce se skládají vždy, kromě prvních dvou, z těchto částí:

1)přednáška k danému tématu, poselství z napojení k danému

2)úkol, jeho zadání pro praktikování daného do života

3)meditace zesilující a ukotvující dané téma v nás dle vedení v napojení

4)osobní sdílení, (konzultace formou emailu, kdy napíšete jak jste daný úkol zvládli, k čemu bylo dospěno, vedení, sdělení formou mé zpětné reakce k Vám na základě emailu)

9. LEKCÍ VĚDOMÍ SEBE:

1. Vědomí sebe
( co je vědomí sám sebe, co je jeho cílem, přítomnost, minulost, budoucnost, cesta pozorování a bdělosti, začínáme vnímat sebe)

2. Emoce
( emoce a ego, důležitost emocí pro náš vzestup, jak s nimi pracovat, co nám ukazují, nevědomé se dostává do vědomí)

3. Kde ztrácíme svoji energii
( jak, čím a kde nám uniká naše vlastní energie, ztráta a získávání energie, navýšení svého energetického potenciálu a udržení)

4. Hodnota sebe
( co je skutečná hodnota sebe, z čeho se skládá, co ji tvoří, odpoutání se od hodnot druhých, otevření své vlastní)

5. Sebeúcta, hranice a mantinely
( úcta k sobě, životu a Bohu, jest jedním jediným, utváření zdravých hranic v rámci sebeúcty a vědomí sebe)

6. Důvěra a vnitřní jistota
( z čeho vychází, jak ji v sobě otevřít a důvěřovat svému vedení)

7. Lpění a závislosti
( strachy, omezení a překážky v našem životě, připoutanost, ovládání cizího nás, kde se cítíme bezmocní, návrat k moci sebe)

8. Touhy, přání, realizace sebe
( co znamená přát si pro sebe to nejvyšší, jak s daným pracovat, realizace v životě)

9. Sebeláska
( začít mít rád skutečně sám sebe, je jen jedna láska, která je utlumena frekvencí nás samotných)

Pokud Vás doporučené zaujalo, napište mail na adresu astrolog (zavinac) astrosfera.cz nebo rovnou autorce a průvodkyni projektem – paní Mareškové na adresu katamareskova (zavinac) centrum.cz