Duše a principy vesmíru

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nedávno jsem byl dotázán, zda je vše předem dáno, zda si duše dopředu volí, jakou zkušeností projde a co se nakonec stane.

A jak už to tak bývá – během noci jsem dostal velmi zajímavý materiál, který na to co zde odpovídám, krásně navazuje.

Abych mohl odpovědět na výše položenou otázku, začnu zeširoka.

Ano, každá duše před vstupem do nové inkarnace hodnotí co a jak se už naučila, jaké zkušenosti získala, jaké úrovně moudrosti dosáhla a volí si sama dobrovolně, jakými procesy projde a co se chce zde naučit – tedy tzv. „Karmický životní úkol“ (dá se vyčíst z horoskopu).

Nicméně vše se odehrává v prostředí vesmíru, který všemu dává rámec a podmínky – je to takové naše hřiště – kde duše hraje svou hru – pomůže Komenského rčení „Škola hrou“.

Náš vesmír je bipolární. To znamená, že je postaven na principu rovnováhy. Každé černé, odpovídá bílá, chladu – teplo, světlu – tma, mužské energii – ženská, jinu – jang, smrtelnému tělu – nesmrtelná duše …

Aby vesmír mohl fungovat, musí být vše v rovnováze. Pokud není – startují se automatické procesy – obvykle destrukčního charakteru, které mají za úkol rovnováhu opět nastolit.

K tomu, aby bylo možné odpovědět na výše uvedenou otázku, je třeba si také ujasnit, co je to duše?

Prastvořitel – nebo, chcete-li Bůh, se rozhodl poznat sebe sama – viz kniha Kerstin Simoné: Thovt Projekt lidstvo – vydalo nakladatelství Anch-Books.

A udělal to tak, že se rozdělil na nekonečné množství částeček (vědci tomu říkají „Teorie velkého třesku“, církev „ … Bůh řekl – Budiž světlo …“), které vyslal do vesmíru – tedy do prostoru svého stvoření, aby mu skrze jejich zkušenost vrátily zpět do zdroje informaci o tom, kým vlastně je.

A těmto částečkám říkáme my lidé – „duše“. Oproti Bohu jsou nekonečně malé, ale jejich podstata je boží! Pomůže představa moře a kapky vody – vlastnosti jsou stejné, jen množství je malé.

Úkolem nesmrtelné duše, je tedy procházet mnohými zkušenostmi, učit se a skrze zkušenosti dosahuje moudrosti, kterou předává zpět do zdroje.

Podstata všeho – jak už tvrdí i Kvantová fyzika – je energetická. I hmota je ve skutečnosti z 99.999% prázdným prostorem, byť našim smyslům se to jeví jinak, jejíž podstatou je energie aneb vlna, která má nějakou délku a frekvenci.

Člověk pak má v hlavě nástroj – mozek – na výrobu myšlenek. Myšlenky pak ve své podstatě nejsou nic jiného, než vibrace.

Člověk má tedy schopnost díky své boží podstatě – vyrábět vibrace – tedy zdroj všeho hmotného co existuje.

Převedeme-li to do praxe, tak co se děje?

Člověk má možnost ať už vědomým či nevědomý způsobem, vytvářet realitu!

Jak?

Tím, že si v mozku vytvoří zcela jasnou a jednoznačnou představu toho co chce realizovat a usiluje o to uplatněním své vůle. (Všichni úspěšní lidé měli jasnou představu a silnou vůli ji realizovat – viz např. Steve Jobs)

Pokud má jasnou představu a silnou vůli, tak co se stane?

Mozek vytvoří v duchovním světě (je to protipól světa hmotného) silnou a jasnou představu o toho co chce.

Pokud jsou představa a vůle dostatečně silné, nezbývá vesmíru nic jiného, než aby tuto představu zrealizoval i ve světě hmotném.

Pokud by to neudělal, byla by ve vesmíru nerovnováha a vesmír by tak nemohl existovat a zhroutil by se!

Na tomto principu fungují všichni úspěšní lidé, ale také známý objednávkový vesmírný systém, pozitivní myšlení, zázračná vyléčení atp..

Takže má odpověď na počátku článku danou otázku je:

„Ano dopředu je dán záměr, jakou má duše projít zkušeností, za jakých podmínek, v jaké rodině atp.. Ale každá duše má svobodnou volbu. Na ní pak je, jak to vše nakonec vyřeší.“

Na tomto principu také funguje prastaré Hermovo pravidlo: „Jak nahoře – tak dole, jak uvnitř – tak vně!“

Jinými slovy, jak si to nakonec každý z nás nastaví uvnitř, tak se to nakonec projeví vně.

Lze se pak divit tomu, že každý, kdo je negativní, tak se mu dějí negativní věci …?

Někdy jsou však podmínky dopředu nastaveny tak „drsně“ a duše není na tak vysokém stupni vývoje, aby mohla změnit nasměrování, pak se mohou dít věci, které jakoby neodpovídají vědomým záměrům. Pomůže představa lyžaře, který se vydá z prudkého svahu s tím, že vše dobře dopadne. Nakonec se ukáže, že přecenil své síly – nezvládne své lyže a napálí to do stromu … A odchází z tohoto světa. Ovšem obohacen o poznání, že příště se musí lépe připravit.

To ovšem neznamená, že trénovaný (má za sebou zkušenosti) a terénu i sebe znalý lyžař (má projitý terén a ví co od sebe může čekat), by tuhle jízdu nezvládl.

A jaké poučení z toho plyne?

Aneb, opravdu se vyplatí pracovat se svou duší!

Vyplatí se nastoupit proces, který už po tisíciletí propagují moudří a jehož doporučení je vytesáno i v Delfách – „Poznej sám sebe!“

Sebepoznání s pochopením svého „Karmického životního úkolu“ , ztotožnit se s ním, poznat hřiště resp. terén na kterém se bude hrát, své schopnosti a vlastnosti – to vše lze vyčíst z natálního horoskopu.

Na základě toho všeho si pak v duchovním světě vytvořit jasnou představu co chceme, přidat k tomu vůli a dát tak vesmíru možnost to zrealizovat v našem životě.

A není třeba se bát, že by to nevyšlo. Jde –li duše správně, pak jak kdysi říkávala Míla Tomášová: „On už to ten vesmír nějak zařídí!“

Co je „Karmickým životním úkolem“ a jak si nastavit to co v životě chceme realizovat učí „Hvězdná cesta“ Milana Gelnara – viz www.hvezdnoucestou.cz“ .

Na ni pak navazuje prohloubení a zdokonalování nastavených procesu aneb jak se správně chovat na Hvězdné cestě to zase učí projekt Kateřiny Mareškové: „Vědomí sebe“ – viz www.automatickepismo.cz .

A slíbený materiál – viz níže.

Nejdůležitější je být sám se sebou v pohodě aneb naše podstata je pocitová Vaše tělo potažmo to co se děje okolo vás je jen obrazem toho, jak se cítíte uvnitř.

(Aneb platí Hermovo pravidlo: „Jak nahoře tak dole, jak uvnitř – tak vně!)

Pocity vždy ovlivňují tělo a to zase ovlivňuje pocity. Jsou to navzájem spojené nádoby!

 

Když skrýváme své pocity, trpí naše tělo vředy, bolestmi hlavy, rakovinou, nádory, atd.  To, že budete jíst syrovou a zdravou stravu neznamená, že neonemocníte.

Tím si pouze nachystáte “pódium”, ale “představení” určují “herci”, které vyšlete na scénu.  A těmito “herci” jsou vaše pocity.  Nové vědecké testy nyní bezpochyby prokazují, že naše pocity jsou mocnější,  než cokoli si dokážeme představit. Doslova mohou vytvořit naši realitu.  Jde o obor epigenetické medicíny a na toto téma napsal skvělou knihu  “The Genie in Your Genes” (“Gin ve vašich genech”) Dr. Dawson Church.  Mohl bych napsat samostatnou knihu jen na toto téma.  Ale zkusím to shrnout stručně, jak jen to půjde…  Vaše buňky jsou malí vojáčci, kteří čekají na instrukce a jsou ochotni jít do boje a zemřít pro vás!

 

Každý z nich. Jen jim řekněte. A zde musíte být velmi, velmi opatrní. 

Vaše buňky totiž nerozumí sarkasmu. Berou to tak, že vše co řeknete, myslíte doslova! Například, pokud neustále říkáte, “cítím se děsně, kéž bych umřela”, hádejte co se stane. Začnete mít střevní problémy a vaše buňky začnou stárnout a odumírat.  Pokud máte zlomené srdce, začne vaše srdce slábnout.  Mnoho lidí doslova zemřelo na zlomené srdce.  Pokud se cítíte nechtění, vaše tělo z vás nechtěné začne dělat.  Pokud se cítíte skvěle a jste se svým životem spokojení, vaše tělo se začne  zázračně uzdravovat, často popírajíc logické vysvětlení.

 

Tento proces je okamžitý.  Myšlenky jsou ti nejmocnější léčitelé i zabijáci v našich životech!

 

Každá myšlenka, každý okamžik, každé konání má silný dopad na buňky v našem těle.  Pozitivní myšlenky s vysokou energetickou vibrací mohou vaše tělo zbavit nemoci.  Negativní, stresující myšlenky s nízkou energetickou vibrací vám mohou způsobit nemoc.  Dávejte velký pozor na to, co říkáte a posloucháte. Slova mají obrovskou moc!

 

Bylo prokázáno, že mluvení a myšlení správných myšlenek mění lidskou DNA.

 

Vypněte TV a zprávy. Jde o opravdovou toxicitu, která do vás vstupuje skrze vaše oči a mozek! Zbavte se všeho, co je ve vašem životě toxické! To zahrnuje zejména negativní lidi, myšlenky, záležitosti životního stylu, obrazy, záležitosti minulosti, obavy z budoucnosti atp.. Vzdalte se od všeho, co vás stresuje či nepodporuje vaši pohodu.

Stres je nehorší vrah ze všech!!! Stojí za téměř všemi nemocemi, doslova nás užírá!

Jen se sami sebe zeptejte: co vás užírá? Jaké pocity schováváte či zadržujete, které jsou pro vaši bytost tak “kyselé”, že ve vás doslova vyžírají díry? Nemůžete je v sobě zadržovat, to vás zabije.  Vyrovnejte se s tím, nebo jednoduše odejděte a nechte to být.

 

Chcete-li být v pohodě, musíte se osvobodit od problému či vztahu, který vás užírá! Pokud v sobě budete držet pocity a nepustíte je ven, pak budou hnisat.  Tato energie někam musí jít, takže se někde na vašem těle projeví ! A jak poznáte co je pro vás toxické a co vám škodí?

 

Velmi jednoduše.

 

Sledujte své pocity!

 

Pokud budou dobré – je vše OK.

 

Pokud budou vaše pocity nepříjemné – jsou překračovány vaše hranice a je potřeba to změnit!

 

Vyvolává – li ve vás někdo nebo něco negativní pocity, zbavte se jej nebo toho. Jen tak si uchováte pevné zdraví a pohodu. Jinak budete toxikování a nakonec onemocníte. Mějte na paměti, že vám doslova jde o život!

 

Každá negace se totiž podepisuje na vašem zdraví!

 

Na co myslíme – to také přitahujeme!

(Na co soustřeďujeme pozornost to roste!) Přestaňte lpět na špatných věcech, na frázích typu “co kdyby” a na neznámu.

 

(Jakékoli lpění (vztahy, peníze, majetek) je vždy zdrojem bolesti!)

 

Soustřeďte se na to, co VÍTE.

 

(Nevytvářejte domněnky! – Miguel Ruiz) Přestaňte přitahovat špatné věci tím, že z nich máte obavy – že na ně myslíte! Smějte se třeba jen tak – bez důvodu, dopřejte pozitivní vibrace vašim buňkám a  nastartuje se tak proces uzdravování.  USMÍVEJTE SE – DĚJE SE NĚCO MAGICKÉHO, KDYŽ SE NA LIDI USMÍVÁTE.
Ihned můžete pociťovat tu změnu energie.  Je to tak ohromující, mnoho lidí se rozpláče, jak se jim uleví.  NEDOVOLTE, ABY SE K VÁM ŠPATNÉ VĚCI DOSTALY. Jde o součást života.  Vesmír nemůže existovat bez rovnováhy. Stejně jako na každý den připadá jedna noc. A pak zase přijde den. Buďte trpěliví, nechte věci plavat a užívejte si tu jízdu.
MINULOST UŽ JE HISTORIE A TO, ČEHO SE BOJÍTE, SE V BUDOUCNU MŮŽE STÁT. ALE I NEMUSÍ!
Budete-li se soustřeďovat na minulost – obvykle si přivoláváte bolest, budete-li se soustřeďovat na budoucnost – obvykleji přivoláváte obavy – budete-li se soustřeďovat na pozitivní přítomnost – budete žít a vytvářet ty správné předpoklady pro pozitivní budoucnost! TAKŽE PŘESTAŇTE PLÝTVAT ENERGIÍ, VAŽTE SI VŠEHO A VYROVNEJTE SE S TÍM, CO JE PRÁVĚ V TENTO OKAMŽIK PŘED VÁMI !  ZAČNĚTE TÍM, ŽE BUDETE DĚLAT SEBE I OSTATNÍ LIDI ŠŤASTNÝMI.  Odstupte z vaší cesty a vaše uzdravování začne. Vždy buďte upřímní k sobě i ostatním.

 

Nehrajte s myslí žádné hry! ABYSME BYLI ŠŤASTNÍ, MUSÍME PŘIJMOUT TO CO JE A JEDNODUŠE SE S TÍM V KLIDU VYROVNAT s vědomím toho, že jsme uvnitř svobodní, ať už je to navenek jakkoli!  PODÍVEJTE SE NA LIDI, KTEŘÍ NIKDY NEONEMOCNÍ – JSOU POŘÁD OPTIMISTIČTÍ, V POHODĚ, NIC SI NEPŘIPOUŠTÍ, NIČEHO SE NEOBÁVAJÍ A VIDÍ JEN TY DOBRÉ VĚCI… J  “ŽIVOT ČLOVĚKA JE TAKOVÝ, JAKÝ SI HO JEHO MYŠLENKY UDĚLAJÍ.”

MARCUS AURELIUS

6 komentářů u „Duše a principy vesmíru

 1. Přeji krásný večer,proč se děje to ,že s bývalím přítelem jsme spolu byli 2 roky a několikrát se rozešli,letos v červenci opět a asi již napořád,velmi ho miluji a vím že nikdy nepřestanu,on se narodil 7.12.1961 Josef já Lenka 13.12.1967,děkuji.

  1. Přeji hezké dny.

   Děkuji za Vaše podělení se. Pokud Vám to tak vyhovuje, nechte to tak být.

   Pokud ne, vydejte se cestou sebepoznání a pochopení toho, proč se co děje.

   Není to cesta snadná ani krátká. Tu kterou nabízím já – je “Hvězdná cesta” – viz vše na těchto stránkách.

   Na jejím konci byste však měla vše chápat a nastolit si tak pocit štěstí a harmonie.

   Držím palce!

   Milan Gelnar

 2. Dobrý večer.
  Je to krásné, jak cely vesmír funguje.
  V noci jsem nemohl zase spát a celý napjatý se ptal sám sebe a zároveň Boha jak se svou cestou dal a rada, kterou jsem znal a zase zapomněl, se znovu aktualizovaně dostavila ve formě vaší odpovědi .
  A už je skutečně na čase, abych to staré změnil a šel cestou, které se staré myšleni braní, jak čert kříži.
  Tělíčko už říká, ze to dal nejde.
  Díky za tyto slova.
  Luděk

 3. Dobry den už 4 roky na sobě intenzivně pracuji.A to co se mi podařilo je neuvěřitelné. Vím věci dopredu.To co si přeji většinou se vyplní a jsem propojena z dalšími lidmi myšlenkami.Jak správně mám s tímhle myšlením správně pracovat.dekuji Šárka

 4. Neptal bych se na nic.. Mozna by na to mnel prijd kazdy sam mozna i zneci radou ci pomoci, ale clovek na toto tema muze znat odpovedi pres svoje pocity.. Hezky zbytek dne i]ŽIVOTA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *